logo

İnternet Sitesi Açmak

web-tasarim-7Web sayfası, World Wide Web için hazırlanan ve web tarayıcısı kullanılarak görüntülenebilen dokümanlardır. Web sayfaları çoğunlukla HTML formatında kodlanır, CSS, betik, görsel ve diğer yardımcı kaynaklardan yararlanılarak son görünümüne sahip olur ve işlevsellik kazanır. Birden fazla web sayfasının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan web sitesi ile karıştırılmamalıdır. Günlük konuşma dilinde internet sayfası terimi de çoğunlukla web sitesi anlamında kullanılmaktadır.

Tipik bir web sayfası, diğer web sayfalarına hiper-bağlantıların bulunduğu bir hiper-metinTL ancak farklı teknolojilerle de hazırlanmasında bir engel bulunmamaktadır. Örneğin günümüzde kullanımı azalmış olmakla beraber sadece Flash uygulamasından ibaret olan web sayfaları bulunmaktadır.

Web sayfaları bir ağ üzerinde web sunucuları tarafından yayınlanır. Web sunucusu erişimi sadece özel bir ağa kısıtlayabilir (ör. şirket intraneti) veya Genel Ağ’da yayınlıyabilir.

Teknik işleyiş olarak ele alındığında web tarayıcıları web sunucularına bağlantı kurarak bir istemde bulunur (web sayfasını sunucudan ister) ve sunucu ilgili dosyanın kaynak kodunu tarayıcıya iletir. Bu iletişim Hipermetin Aktarım Protokol’ü (HTTP) üzerinden yapılır. Gelen kaynak kodunu işlemek ve son kullanıcının göreceği son hale getirmek web istemcisinin göreviTL.

Web sayfaları web sunucusunun dosya sisteminde düz metin olarak saklanabilir (statik web sayfaları) veya web sunucusu her bir sayfa için istemi gerçekleştiren tarayıcıya özel bir sayfa oluşturabilir (dinamik web sayfaları). İstemci tarafı betikler (ör. JavaScript) ile web sayfasını kullanan kullanıcının etkilişimine anlık cevap verecek programlar yazılarakkullanılabilirlik (usability) arttırılabilir.