Bugün  22 Haziran 2024, Cumartesi             
  Çevre ve İşçi Sağlığı Politikamız

Korkmazlar Madencilik, dünyamızın kısıtlı kaynaklarının verimli olarak kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir. Bu noktadan hareketle :

 

● Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulacaktır.

● Atıklarımız, olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilecektir.

Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilecektir.

● Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörü dikkate alınacaktır.

● Çevresel performansımız sürekli geliştirilerek, kirlilik önlenecektir.

 Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz çevre konusunda bilinçlendirilecektir.

● Toplum değerleri ve beklentileri doğrultusunda standartları en üst düzeyde yakalalanacak ve iyileştirme imkânlarını araştırılacaktır.

 Ticari ve toplumsal çevresel riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevresel yönetim sistemi oluşturululacak ve uygulanacaktır.

 Olumsuz çevresel etkinin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için bütün faaliyetler ve bunlara bağlı alt yapı tasarlanacak, buna bağlı uzun vadeli mali sorumluluklar asgari düzeye çekilecek ve sosyal yardım güçlendirilecektir.

 Uygun nitelik ve yeteneklere sahip kişileri seçmek, çalışanları ve tedarikçileri, faaliyetlerinin potansiyel ve gerçek etkisini tanımak ve bunları çevre politikasına göre sürdürebilmeleri için gerekli eğitimler sağlanacaktır.

 Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programları sürdürülecek ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirme ile ilgili öneriler kabul edilecektir.

 Ekonomik, sosyal ve kültürel konular arasındaki bağlantıyı tanıyıp, maden projelerinin gelişimi, çalıştırılması ve kapatılmasına ilişkin değerleri, gayeleri ve düşüncelerle ilgili hususlarda toplumun görüşüne başvurulacaktır.

 Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, çevresel riskler, olaylar, acil durumlar ve görüşlerin değerlendirilebilmesi için açık bir iletişim kurulacaktır.

 Çevresel Yönetim için, geçerli Çevre ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanan bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine harfiyen bağlı kalınacaktır.

  HABERLER / DUYURULAR
   ÜRÜN GRUPLARIMIZ